Din väg framåt.

Eleander är ett rådgivnings- och konsultföretag inom lantmäteri och fastighetsrätt. Huvudinriktningen är fastighetsrättsliga uppdrag, markförhandling, markförvaltning och lantmäterifrågor.

Vi arbetar åt såväl myndigheter och kommuner som bolag och privata fastighetsägare. Både inom större projekt och med enskilda fastighetsärenden. Vi arbetar med utredning och problemlösning som passar bäst för just ditt unika ärende. Det betyder att det är din väg framåt som är i fokus. Vi modellerar den bästa lösningen med rätt kompetens för att du ska ta dig dit inom rimlig tid och till en effektiv kostnad.

Mer om våra tjänster:

Image

Mark och exploatering

Uppdrag i flera olika skeden av mark- och exploateringsprojekt med fastighetsrätt, förhandling, lantmäterifrågor och samordningsfrågor.

Image

Markåtkomst och intrång

Förslag, planering och genomförande av markåtkomstprocesser inom samhällsbyggnad eller rådgivning i en specifik intrångssituation.

Image

Avtal

Fastighetsrättsliga avtal för överlåtelser, servitut,  nyttjanderätter, genomförandefrågor och överenskommelser.

Image

Lantmäteriförrättningar

Rådgivning och lösningsförslag innan ansökan om en lantmäteriförrättning, upprättande av handlingar och uppdrag som ombud. 

Image

Utredningar

Utredning av äganderättsfrågor, andelar i samfälligheter, fastighetsförteckningar, fastighetsgränser och gränsutvisningar.

Image

Väg- och samfällighetsföreningar

Vi kan hjälpa till inför lantmäteriförrättningar samt vid frågor kring aktuella delägare, andelar och båtnadsområden. En gemensam förvaltning kan också ordnas genom avtal.