Din väg framåt.

Eleander är ett rådgivnings- och konsultföretag inom fastighetsrätt och samhällsbyggnad. Huvudinriktningen är uppdrag inom fastighetsrätt, värdering, markförhandling, lantmäteri- och samhällsbyggnadsfrågor.

Vi arbetar med rådgivning, utredning och problemlösning som passar bäst för just ditt unika ärende. Det betyder att det är din väg framåt som är i fokus. Vi modellerar den bästa lösningen med rätt kompetens för att du ska ta dig dit inom rimlig tid och till en effektiv kostnad.

Mer om våra tjänster:

Image

Samhällsbyggnad

Uppdrag i flera olika skeden av projekt inom samhällsbyggnad och exploatering med fastighetsrätt, lantmäterifrågor, markåtkomst, förhandling och samordning.
Image

Fastighetsrätt och lantmäteri

Fastighetsrättsliga avtal för överlåtelser upplåtelser och fastighetsbildning. Utredning av äganderätt och fastighetsgränser. Rådgivning i samband med lantmäteriförrättningar.
Image

Väg- och samfällighetsföreningar

Utredningar och lösningsförslag inför lantmäteriförrättningar samt vid frågor kring aktuella delägare, andelar och båtnadsområden.